Om oss

Et selskap med fokus på rask respons og høy kvalitet i utført arbeide

Arctic Gasservice AS selger tjenester og produkter relatert til montasje, reparasjon, service og kontroll av gassinstallasjoner. Bedriften leier også ut personell. Selskapet er lokalisert i Manndalen, Kåfjord kommune i Troms fylke. Våre kunder er offentlig sektor og større private bedrifter i Nord-Norge. Vi tar også enkeltoppdrag mot privat forbrukere.

EIEr og samarbeidspartner

Martin Solberg

Daglig leder

Eier og daglig leder er Martin Solberg. Martin er utdannet som automatikkmekaniker med fagbrev, industrimekaniker, gasstekniker 1 og 2, og prosjekterende 2. Han har også utdanning for å kunne arbeide med medisinske sentralgassanlegg, sis 1 og 2. Har har over 20 års erfaring fra arbeid med montasje og service på gass og petroleumsanlegg. Martin har stor kunnskap om utstyr, oppbygning og funksjon av gasstekniske installasjoner, og får ting gjort uavhengig av utfordringsnivå.

I tillegg til å være gründer av Arctic Gasservice AS er Martin også innehaver av enkeltpersonsforetaket Nordli Gård, og medeier og styreleder i Manndalen Sjøbuer AS.

Leverandører

Samarbeidspartnere

Vår samarbeidspartnere er leverandører:

Historien bak og lokalisering av bedriften

Selskapet ble stiftet i 2017, og er lokalisert i Manndalen, Kåfjord kommune i Troms fylke – «midt» i vårt markedsomåde.

I løpet av 20 år har vi erfart at Nord-Norge har fått en kraftig oppsving i gassrelatert industri, hvor spesielt miljøet fra Melkøya er kjent nasjonalt. Det er trender internasjonalt hvor det i større og større grad benyttes mindre miljøskadelige alternativ til oppvarming, og produksjonsteknikk.

Det er blant annet større fokus på bruk av biogass innenfor ulike typer forbrenningsanlegg i industrien. I større anlegg benyttes det ofte også gassforbrenning til oppvarming eller til kinetisk energi i produksjon. Med økt fokus på naturvennlig energiproduksjon, vil det bli mer og mer vanlig også i Nord-Norge å benytte ulike typer gassforbrenning i industri og anlegg.

Vi tilbyr service, reparasjoner og kontroll av anlegg i Nord-Norge. Med over 20 års erfaring fra bransjen har vi kompetanse som møter behovet i markedet.