Sertifisering

//

Arctic Gasservice AS arbeider målrettet for å levere produkter og tjenester som møter markedets forventninger. Martin Solberg er tidligere sertifisert som Gasstekniker 1, og nå også som Faglig leder II i henhold til Norsk Gassnorm; sertifikatnummer H-20110 med gyldighet fram til 08.06.2025 . Det betyr at Arctic Gasservice AS kan arbeide med:

  • Planlegging, montasje og service av mindre og enklere anlegg for naturgass og LPG, med trykk maksimalt 0,5 bar.  Flaske sentraler skal likevel inngå.
  • Montasje av gassforbrukende utstyr og kjel som tillates montert uten eget fyrrom.
  • Gasstanker og abonnentsentraler skal være utstyrt med regulator fra leverandør og samsvarserklært (CE-merket) som en samlet enhet med leveringstrykk ikke over 0,5 bar.
  • Overordnet ansvar for konstruksjon, montasje, dokumentasjon og driftsetting av gassanlegg samt service, vedlikehold og kontroll innenfor aktuell anleggstype.
  • Utførelse av kontroller av samme type anlegg som virksomheten installerer, eller mindre. Krever i tillegg akkreditering av bedriften i henhold til NS-EN 1702

Legg igjen en kommentar

Del på Facebook